• Klub Hodowców

Regulamin Klubu Hodowców Canisfera

1. Organizatorem Klubu Hodowców jest firma forlegs.pl Bogna Andrzejczyk, z siedziba w Szczecinie ul. W. Lukasińskiego 110d
2. Celem Klubu jest promocja odpowiedzialnej, zgodnej z najwyższymi standardami hodowli psów i kotw oraz propagowanie i zapewnianie optymalnych rozwiązań w utrzymania i pielęgnacji psów i kotów w celu zapewnienia im dobrostanu


3. Członkiem Klubu może zostać każdy hodowca psówi kotow rodowodowych 
 zarejestrowany w:
a. Związku Kynologicznym w Polsce
b. Klubie Owczarka Niemieckiego Długowłosego
c. Polskim Związku Felinologicznym
d. Polskiej Federacji Felinologicznej Felispolonia
e. International Cat Fanciers
f. World Cat Federation WCT
g. The International Cat Association TICA

Członkostwo w Klubie Hodowców Canisfera jest bezpłatne, dobrowolne i otwarte dla Hodowców psów i kotów rodowodowych, dbających o dobrostan i odznaczających się profesjonalizmem i troską o hodowane zwierzęta.

4. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest przesłanie na adres info[@]canisfera.pl (wysyłając email prosze usunąć nawiasy z adresu)  wiadomości o chęci przystąpienia do Klubu wraz z podaniem nazwy przydomka hodowlanego oraz skanem potwierdzenia nadania przydomka hodowlanego lub ostatniej karty miotu. Wysłanie deklaracji przystapienia a do Klubu Hodowców jest równoznaczne z zaakceptowaniem nieniejszego regulaminu. 

5.  Dane osobowe Członków Klubu są rejestrowane w komputerowej bazie danych Klubu i będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przez Organizatora w celach określonych w niniejszym regulaminie. Każdy Członek Klubu ma prawo do wglądu oraz poprawy swoich danych oraz bycia zapomnianym (szczegóły reguluje nasza polityka prywatności zawarta w regulaminie sklepu www.canisfera.pl ). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i informacyjnych, Członek  Klubu będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowościach, promocjach i zasadach prawdiłowej pielegnacji, zywienia i utrzymania zwierząt domowych . Dane osobowe członka klubu mogą zostać przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji dostaw zamówionych produktów.

6. Korzyści z uczestnictwa w Klubie

A. mozliwośc nabywania po specjalnych cenach, widocznych w sklepie canisfera.pl po zaakceptowaniu przez organizatora deklaracji przystapienia oraz nadaniu rzez niego statusu Hodowcy (konieczne jest zalogowanie Hodowcy na stronie canisfera.pl) następującego asortymentu:

  • kosmetyki
  • podkłady dla szczeniąt
  • artykuły do wyprawek - kocyki, obrozki, zabawki sla szczeniąt
  • wybrane artykuły dla dorosłych psów oraz artykuły do pielegnacji. 

 

B. Znziki dla nabywców Kociąt i szczeniąt w wysokości 7% od cen detalicznych w sklepie www.canisfera.pl. Znizka jest przynawana jako kod rabatowy wysyłany Członkowi Hodowcy na jego wniosek. Kod jest aktywny dla Hodowli i nabywców szczeniąt i kcoiat przez cały okres uczestniczenia Hodowly w Klubie Hodowćów Canisfera. Warunkiem otrzymania kodu rabaowego jest zamieszczenie na stronie internetowej hodowli oraz fanoegu hodowli na Facebooku informacji o członkowstwie w Klubie wraz z aktywnym linkiem do strony www.canisfera.pl 

C. Bezpłatne porady w zakresie pielegnacji i utrzymania psów i kotów

D. Znizki na szkolenia organizowane przez Organizatora Klubu. 

 

7. Zobiowiązania Hodowcy - Członka Klubu Hodowcy Canisfera

A. Aktywna promocja marek oferowych przez organizatora

B. Przekazywanie zakupionych wyprawek nieodpłatnie nabywcom szczeniąt lub kociat. 

C. Nie dokonywanie odsprzedazy produktów zakupionych w ramach Klubu Hodowców Canisfera

 

8. Postanowienia końcowe

A. Każdy z uczestników programu przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.

B. Regulamin, jak również podane w Regulaminie numery telefonów oraz adresy e-mail mogą
ulec zmianie. Hodowcy będą powiadamiani o planowanych zmianach. 

C. Hodowca, który nie zgadza się z nowym brzmieniem Regulaminu może wystąpić z programu,
składając odpowiednie oświadczenie.

D. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również
poczty elektronicznej), listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Hodowców ani
za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej. Organizator nie
ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
proces rejestracji czy też zamawiania produktów lub nagród.

E. Reklamacje dotyczące zamówień należy kierować telefonicznie lub mailem.


F. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie czternastu dni od daty ich otrzymania. O
sposobie załatwienia reklamacji osoba zainteresowana zostanie poinformowana w terminie
siedmiu dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonu.

G. Organizator zastrzega sobie prawo do usuniecia członka z Klubu w przypadku zaprzestania przez niego Hodowli psów, powzięcia informacji o cięzkim naruszeniu dobrostanu zwierząt w Hodowli , usunięciu z organizacji wymieniownych w pinkcie 

H. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Klubu Hodowców Canisfera.pl , w takim przypadku Członek Klubu Hodowca otrzyma powiadomienie emailem. 

 

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny